ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
اسامی مدیران

اسامی مدیران گمرکات اجرایی

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک ارومیه :

آقای پرویز تقوی

معاون اداری و مالی : آقای جلال بهاری

معاون امورگمرکی : آقای رضا نیک روشت

اداره کل گمرک بازرگان

مدیرکل : آقای توحید اذربد


 

گمرک پلدشت 

رئیس : آقای جعفر جعفری

گمرک سرو

مدیر  : آقای میکائیل صفری

 

گمرک رازی

مدیر   :

 

 

گمرک پیرانشهر

مدیر  : آقای نادر انصاریان

 

گمرک مهاباد

رئیس : آقای علی اشرفی