ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
جستجو در بخشنامه ها
چاپ  
بخشنامه های سازمان

اسامي 38 نفر نمايندگان جهت ترخيص اظهارنامه صادراتي
تصاویر   

لغو عوارض صادراتي انواع سيب درختي
24060/103/98/71ناظرين محترم گمركات استانهامديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل باسلام و احترام پيرو بخشنامه محرمانه شماره 21443/20982/105/912/...  

اصلاح نام شركت خوشنام نفتي به شركت پالايش ...پارس هرمزان
4143/747/859/71ناظرين محترم گمركات استانها مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل باسلام و احترام پيرو بخشنامه شماره1101/267615/747/859/71/1 مور...  

اضافه شدن ماده 11 مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات
32602/13098/103/98/71/49ناظرين محترم گمركات استانهامديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل باسلام و احترام به پيوست تصوير مصوبه شماره 11891/ ت 41...  
صفحه بندی - صفحه: 1 از 4
صفحه قبلی | صفحه بعدی