ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

 

مقررات کالای همراه مسافر (ورودی)

طبق ماده 31آئين نامه اجرايی مقررات صادرات و واردات :
مسافران ايرانی و غير ايرانی که از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به کشور وارد می شوند علاوه بر اسباب سفر و اشياء شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غير تجاری بودن ازپرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی معاف است، ميتوانند ارسال يک بار کالا به ارزش حد اکثر 80 دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد وترخيص نمايند ، مشروط بر اينکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند .
تبصره1- تشخيص مصاديق لوازم شخصی با گمرک ايران ميباشد .
تبصره2- کالاهای که بر اساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی ( موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات ) قابل ترخيص نباشند مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

مقررات کالاهای همراه مسافر(خروجی)

براساس ماده 32 آئين نامه اجرايی قانون صادرات و واردات ، مسافرين خروجی اعم از اينکه ايرانی باشند يا خارجی ميتوانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی خود ( در حد متعارف و غير تجاری )کالاهای مشروحه ذيل را همراه خود خارج نمايند :
1- کالاهای ايرانی (صنايع دستی و مصنوعات )به هر ميزان مشروط بر اينکه جنبه تجاری نداشته باشد .
• خروج انواع کالاهای خارجی فقط تا سقف ارزش 160 دلار مجاز است .

2- پسته به ازای هر جلد گذرنامه 10 کيلو گرم و زعفران 100 گرم
• همراهان نميتوانند زعفران يا پسته حتی به مقدار مجاز همراه داشته باشند .

• مسافران کشورهای عراق ، عربستان سعودی و سوريه نميتوانند پسته و زعفران همراه داشته باشند .

3- فرش دستباف همراه مسافر تا سقف بيست متر مجاز بوده و محدوديتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت .
تبصره - خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای عراق ، سوريه و عربستان سعودی ممنوع ميباشد.
• خروج فرش دستباف به همراه مسافر به کشور امارات متحده عربی و ساير کشورهای حوزه خليج فارس در سقف مندرج (بيست متر ) بلا مانع است.

• خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوايی از مرزهای زمينی و دريايی مجاز ميباشد .

4 - زيورآلات ، جواهرات و اشياء ساخته شده از طلا بدون نگين هر نفر به میزان 150 گرم و ظرف ساخته شده از نقره بدون نگين هر نفر 3 کیلو گرم .