ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

مدارک لازم جهت صدور کارنه تير

 
•  1-اصل بارنامه
•  2- کپی پروانه صادراتی
•  3- مجوز فعاليت شرکت حمل و نقل بين المللی (با تائيد اداره کل ترانزيت گمرک جمهوری اسلامی ايران)
:فرايند کارنه تير وارداتی