ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
Text/HTML

اسناد مورد نياز برای واردات قطعی
•  1- تنظيم اظهارنامه
•  2- کارت بازرگانی
•  3- قبض انبار
•  4- بارنامه
•  5- گواهی مبداء
•  6- فاکتور(سياهه خريد)
•  7- اعلاميه ارز(در صورت اعتباری بودن از طريق سيستم بانکی)
•  8- پروفرما(پيش فاکتور)
•  9- ثبت سفارش (در وزارت بازرگانی)
•  10- عدل بندی
•  11-بيمه نامه
•  12- پروانه بهره برداری(بر حسب مورد)
•  کاتولوگ - بروشور(بر حسب مورد12-)
•  14- مجوزهای قانونی جهت ترخيص کالا از قبيل گواهی بهداست - استاندارد -انرژی اتمی - قرنطينه نبلتی و ... (بر حسب مورد )
•  15- وکالتنامه رسمی. کارت حق العمل کاری و يا کارت 382 آئين نامه اجرايی قانون امور گمرکی برحسب مورد (درصورتيکه ترخيص کننده کالا غير از صاحب کالا باشد )