ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
 
 
 سیستمهای گمرکی مکانیزه
 
 
 

 

 

1)سیستم جامع آسیکودا ++ (سیستم ترخیص کالا)

 

 

  

 

 

 

 

 

4) سیستم  بدهی ماده 7 و تعهدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) سیستم  جامع بازبینی

 

 

 

 

 

10) آمار تجارت خارجی

 

 

 

 

 

12) سیستم معافیت مسافری

 

 

 


 

15)آمار