ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
 

تاریخچه ی گمرک خوی
شهرستان خوي به دليل همسايگي با دو كشور تركيه و نخجوان آذربايجان شوروي از گذشته داراي اهميت بسيار بوده بطوريكه در طول تاريخ دره قطور ( جاده خوي به رازي ) و دره الند اين شهرستان از اهميت خاصي برخوردار بودند بطوريكه پيش از اسلام شاخه اي از بزرگراه معروف به جاده ابريشم كه شرق و غرب را بهم وصل ميكرد از شهرستان خوي ميگذشته است و همچنين بزرگراهي كه عربستان را به ماوراء خزر و ارس و اردبيل و مركز آذربايجان وصل ميكرد از خوي عبور ميكرد و مسير كاروان هاي تجاري بعد از گذر از قزوين در حوالي شهرزنجان به دو انشعاب يكي از سمت شمال به اردبيل و ديگري از طريق زنجان به تبريز و خوي و به تركيه وصل مي شده است .
سابقه وجود گمرك در شهرستان خوي به سال هاي خدمت مستشاران بلژيكي در گمركات ايران ميرسد بطوريكه در سال هاي 1292و 1293 شمسي آقايان دهم و پيره روساي گمرك خوي بودند و اين گمرك پس از وقفه اي حدود يك قرن مجددا در اواخر سال 1378 با تعداد 29 پست سازماني مصوب فعاليت خود را با انجام رويه هاي صادرات - قضائي و واردات براي شركت هاي تعاوني مرزنشينان و پيله وران و تخليه و بارگيري كالاي ترانزيتي خارجي و صادراتي از طريق ايستگاه راه آهن سلماس شروع و پس از آن بمرور زمان اين گمرك به حيطه فعاليت خود افزوده بطوريكه در حال حاضر اين گمرك با توابع خود ( گمركات رازي و بازارچه رازي ) با ايجاد پست عامل ذيحسابي و مستقر كردن عامل ذيحسابي از سال 1380 در اين گمرك بعنوان يك گمرك مستقل اجرائي عمل مينمايد .
از نظر تاسيساتي اين گمرك در سال 1380 زمين با عرصه 16500 متر مربع و اعياني 2800 مترمربع بصورت سوله جهت ساخت ساختمان اداري و سازماني اين گمرك در شهرستان خوي خريداري نموده است . گمرك شهرستان خوي به علت نزديكي راه ارتباطي با دو كشور همسايه و وجود منابع در امر توليد ات و كشاورزي از اهميت ويژه برخوردار بوده و بزودي ميتواند بعنوان يكي از گمركات بزرگ و مهم كشور تاثير گذار باشد . گمرك خوي تا گمرك رازي 75 كيلومتر و از رازي تا شهرستان وان مركز استان وان تركيه حدود 80 كيلومتر فاصله دارد .
گمرك مرزي رازي:
گمرك مرزي رازي در فاصله 75 كيلومتري با شهرستان خوي و در مرز ايران باكشورتركيه قرارداردكه درسال 1351 به عنوان گمرك مرزريلي مجازتعيين و ورود وخروج كالاازطريق آن مرزتوسط راه آهن انجام ميگيرد . گمرك مرزي رازي تاسال 1375 زيرنظر گمركات تبريزاداره مي شد ولي پس ازآن ازگمركات استان آذربايجان شرقي جداوزير نظرگمرك اروميه وبااستقرار گمرك خوي درسال 1379 زيرنظر گمرك خوي وبصورت شبانه روزي به فعاليت خود ادامه مي دهد .گمرك رازي درحال حاضربه عنوان گمرك مرزي مقصد ترازيت داخلي وخارجي انجام وظيفه نموده وكالاهاي وارداتي راهمكاران مستقردرآن گمرك پس ازرسيدگي وپلمپ واگنهاجهت تنظيم اظهارنامه به يكي ازگمركات تبريز ياسهلان ارسال مي نمايند .غيرازورود وخروج كالا گمرك مرزي رازي درامرورود وخروج مسافرنيزفعاليت مي نمايد
بازارچه مرزي رازي:
بازارچه مرزي رازي درفاصله 83كيلومتري شهرستان خوي ودرنقطه صفرمرزايران باكشورهمسايه تركيه قرارداردكه به عنوان يكي ازبازارچه هاي مصوب ازسال 1374 تحت نظارت گمرك مرزي رازي وگمرك خوي با 36 غرفه ومحوطه آسفالت داراي ساختماني دوطبقه كه همكاران فرمانداري وگمرك درآن مستقرمي باشند ودرامرصادرات وواردات برابرمقررات مربوطه انجام وظيفه مي نمايند اين بازارچه باشهرستان وان (مركزاستان وان تركيه )حدود 80كيلومتر فاصله دارد

الف ) گمرک خوی :
مقدار 22937 تن کالا به ارزش 23719322 دلار طی 1854 فقره اظهار نامه وارداتی ، ترخیص و مقدار 15262 تن کالا به ارزش 4345213 دلار طی 210 فقره اظهار نامه صادراتی به خارج از کشور صادر گردیده است .
تعداد پرونده قضایی رسیدگی شده 5727 فقره به ارزش 77200867366 ریال و میزان درآمد وصولی 75663023102 ریال می باشد .
-اخذ مجوز کارانه تیر
-دایر کردن واحد بازبینی
-استقرار سیستم SAD
-نصب سیستم کانیزه حقوق و دستمزد
-نصب سیستم اسکن پروانه های وارداتی و صادراتی
-قفسه بندی انبار های قضائی به متراژ 170 متر مربع
-بهسازی و مقاوم سازی یکس از انباره های قضایی به متراژ 660 متر مربع

ب) بازارچه مرزی رازی :
مقدار 9892 تن کالا به ارزش 9572911 دلار طی 2794 فقره اظهار نامه وارداتی ترخیص و مقدار 24066 تن کالا به ارزش 4471312 دلار طی 522 فقره اظهار نامه صادراتی از بازارچه صادر گردیده است .
استقرار سیستم ارزش  و اسکن پروانه های صادراتی و وارداتی در بازارچه
ج) گمرک رازی :
مقدار 800641 تن کالا توسط 34014 دستگاه واگن به کشور وارد و مقدار 309815 تن کالا توسط 13464 دستگاه واگن از کشورد خارج گردیده است
تعداد مسافرین ورودی به کشور از طریق مرز رازی 80384 نفر و تعداد مسافرین خروجی از کشور 85826 نفر بوده است