ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
چاپ  
 

 

سرو

 منطقه سروبا طول جغرافیایی 44 درجه و 38 دقیقه شرقی و عرض 37 درجه و 43 دقیقه شمالی در بخش صومای برادوست از توابع شهرستان ارومیه قرار دارد. آب و هوای  منطقه سرد و دوران یخبندان منطقه حدود130 روز در سال می باشد. فاصله سرو تا ارومیه حدود 60 کیلومتر که با جاده پر پیچ و خم و ریزش برف فراوان در زمستان ها ، تردد کامیونها و سایر وسایل نقلیه را با مشکل همراه می سازد. مذهب ساکنین منطقه شیعه و سنی می باشد. شغل دامپروری و کشاورزی است و محصولات عمده منطقه جو ، گندم و حبوبات می باشد.                                         

                                                                    گمرک سرو

گمرک سرو در سال 1337 به عنوان دفتر گمرکی با 5 نفر پرسنل و به منظور انجام مبادلات مرزی و امور مسافری راه اندازی گردید. در دوران قاجار ، امور گمرکی منطقه سرو به صورت اجاره به حکام منطقه واگذار گردیده بود. از جمله این افراد « اسماعیل سمیتقو» که از روسای کردمنطقه و از ایل «شکاک» بود و عوارض گمرکی کالاهای وارده از مرز سرو را در قلعه « چهریق » که مقر حکمرانی وی و در 5 کیلومتری روستای «نازلو» میباشد ، اخذ مینمود. لذا چنین استنباط میشود که محل اولیه گمرک سرو در این مکان استقرار داشته است. در سال 1350 سازمان گمرک سرو به عنوان بخش گمرکی سرو با تعداد 26 پست سازمانی به تصویب رسید. در سال 54 این تعداد به 32 پست افزایش یافت.   

در سال 71 تعداد پستهای سازمانی گمرک سرو به 35 پست افزایش یافت و در سال 71 امور ترانزیت کالا نیز به گمرک مزبور واگذار گردید.                                                                                   

با گسترش فعالیت گمرک ارومیه ، اکثر کالاهای صادراتی گمرک مزبور از طریق گمرک سرو به خارج صادر میشد که تعداد کامیونهای خروجی به بیش از 100 کامیون در روز میرسید. گمرک سرو در حال حاضر با 56 پست سازمانی در امور مختلف گمرکی  شامل: قضایی ، واردات ، صادرات ، مسافری ، و ترانزیت فعالیت مینماید. بخش مسافری گمرک سرو به صورت شبانه روزی دایر می باشد. گمرک سرو در مجاورت گمرک  «اسن دره» ترکیه قرار دارد و اخیرا طرح توسسعه گمرک سرو در دست اقدام می باشد . بازارچه مرزی سرو نیز در مجاورت گمرک سرو واقع و مشغول فعالیت میباشد.